OM NUMEN


Her fortæller jeg først om meningen med ordet Numen.

Længere nede kan du læse om:

Numensymbolet - begrebet verdensmusik

verdensmusik og det religiøse - et digt af Baaba Maal.

NUMEN MUSIK CENTER blev startet i 1990, efter at jeg, i mange år, havde savnet et sted hvor jeg kunne finde god music - dvs. helst særligt udvalgt musik, med en vis kvalitet - fra hele verden.

Jack Donen
Numinøs musik er musik for de, der har brug for at rejse udover deres egen kulturs grænser. Men det er mere end bare det. Numinøs musik er musik spillet med kærlighed og omsorg, med kreativitet og forhåbentlig med en portion dristighed. Musik der rækker ud med menneskets højeste stræben, og som fører os i dybden, til nye områder af opmærksomhed og bevidsthed. Numinøs musik er "musik til bevidst lytning". En arketypisk oplevelse er det, jeg helst vil formidle med sådan musik.

Ordet NUMEN er latinsk, og betyder "guddom" eller "guddommelig figur". Det stammer fra det ældre latinske ord "nutare", der betyder at nikke, eller at give sin vilje til kende.

Hvordan er forbindelsen mellem disse to ord? Ja, det illustreres ved fundet på Malta af nogle små gudefigurer der har løst hovede så de kan nikke - og give deres guddommelige vilje til kende. Den numinøse oplevelse er altså den, hvori den guddommelige vilje viser sig for os, den nikker anerkendende, man mærker dens nærvær

Og det er netop dét, der sker, når vi lytter "bevidst" til god musik - numinøs musik: vore opmærksomhed bliver fanget af den - vi bliver fanget af den, og bragt inde i de følelsesmæssige og energetiske dimensioner, som lydene rummer. Vores bevidsthed føres på en musikalsk rejse, og man oplever både glæde og en forvandling, efterhånden som man opdager både dybden og bredden i en menneskelig forståelse, der synes guddommelig, som formidles af musikerne.

Det siges, at lyd er skaberen - lyd er den egentlige skaber. I den vestlige verdens bibel står, at det var Gud's ord, der formidlede skabelsen af alt det, vi kender. Altså igen en påpegning af lydens guddommelige eller numinøse kvaliteter.

Udvalget i kataloget afspejler selvfølgelig min egen baggrund - min oprindelse i det sydlige Afrika og min kærlighed for afrikansk og rytmisk musik. Men også mit arbejde med meditation, med healing og massage, som psykolog, med dybdepsykologi, med drømme og med fantasi.

back to top


 

NUMENSYMBOLET

 

Folk spørger om det gamle symbol: Er det en jødisk stjerne? Nej - meget ældre. De to trekanter, stjernen, repræsenterer den ideelle eller mystiske forening af modsætningerne, for eksempel af det maskuline og det feminine, af Øst og Vest, nat og dag, sol og måne. Det er en mystisk forening, fordi den kun kan finde sted i en spirituel, og ikke for eksempel en logisk, sammenhæng. (Bemærk, at symboler altid skal forstås psykisk, bevidsthedsmæssigt, og ikke fysisk, konkret).

Og om symbolet i midten - det nye symbol: er det den islamiske måne? Igen nej. Symbolet er hentet fra alkymien: Månen = det feminine, her formet som den omsluttende livmoder, hvorfra

vi bliver født, som fysiske, dvs. materielle væsener (moder = mater på latinsk, hvorfra vi har begrebet det materielle, forstået som at vi fødes til det fysiske niveau, fra et mere "mystisk", og ikke-fysisk sted). Så her, i symbolet, ser vi den modsatte bevægelse, hvor det materielle, det mest grundlæggende eksistensniveau, blive varmet af den alkymiske ild, som skal forvandle det til guldet, skatten - symbolsk set, til noget åndeligt værdifuldt.

Verden er fuld af vidunderlig musik - noget af det finder du her i kataloget. Numinøs musik er lyd der er flot, fin, fængende, fascinerende, stærk, kreativ, smuk. Musik, der kan ændre på dig og din bevidsthed. Numinositet er det jeg søger i musikken og musikkens numinositet er det jeg, med alle mine ord, forsøger at beskrive i kataloget.

back to top


 

VERDENSMUSIK - MUSIK FRA HELE VERDEN

Begrebet verdensmusik kan forstås forskelligt, jeg deler den selv i 3 hovedkategorier, og du kan finde mange eksempler på alle 3 på disse sider:

1) Almindeligvis når der bliver talt om "verdensmusik" i Danmark betyder det rytmisk-, især moderne bymusik fra Afrika og Latinamerika. Efterhånden udvides området geografisk til at inkludere "etnisk" europæisk-, oftest fra Balkanområdet, og så derfra mod mellemøsten.

2) Verdensmusik som "etnisk" musik er ikke nødvendigvis rytmisk. Det er de forholdsvis rene udgaver af traditionel musik fra forholdsvis afgrænsede geografiske omrader, men fra alle dele af verden.
Det kan både være mere "primitiv" musik, f.eks. sang og trommespil fra indianske stammeritualer. Men det kan også være mere "klassisk" musik, f.eks. shakuhachifløjte spillet i Zen-traditionen fra Japan. Eller for den sags skyld kan det være europæisk klassisk musik! De er allesammen dele af større eller mindre kulturtraditioner.

3) Verdensmusik som "fusionsmusik" eller "krydskulturmusik" betegner en sammenblanding at forskellige musikgenrer. Det er her, jeg ser det virkelig fornyende i musikken idag. Hvor musikere søger udover deres egne historiske og kulturelle rammer, og sammen med andre musikere, med andre kulturelle baggrunde, skaber grænsebrydende musikalsk samvær - for dem selv og for lytteren. TV og avisernes monopol på at gore hele verden tilgængelig for os bliver brudt. På en helt anden made, her fyldt med glæde, med opmærksomhed og med interesse for hinanden.

Der er masser at virkelig smuk og vellykket musik i alle 3 kategorier.
I Numen findes selvsagt alle disse slags verdensmusik.
Derfor taler vi om verdensmusik som "musik fra HELE verden".

back to top


 

ET PAR ORD OM VERDENSMUSIK
OG VORES FORHOLD TIL DET RELIGIØSE:

Det numinøse er for mig det samlende ved al den musik, jeg kan lide. Numen betyder guddommelig, og i den anledning, er det måske værd at bemærke, at næsten al etnisk musik (se beskrivelsen ovenover her på siden) rent faktisk er religiøs musik, eller musik der har udviklet sig fra det religiøse udtryk i det pågældende område. Som Mory Kante, et moderne medlem af musiker-kasten i Guinea i Vestafrika siger: "Vi grioter har en stor åndelig kraft - en spiritualitet der kan tjene mennesket".

Vi i vesten er efterhånden uvant med åbent religiøst udtryk, oplever ofte sådan noget som ubehagelig. Som jeg ser det, så bruger vi - i vesten - musik dels til udladning af de stærke emotioner (rock musik), dels til at bekræfte os i vores mest sentimentale forestillinger om kærlighed og livet (pop musik), og dels lytter vi til klassisk musik, som
intellektuel og måske som åndelig føde.

Alle disse musikalske funktioner har selvfølgelig deres berettigelse. Problemet ligger mest i, at vi har vendt op og ned på balancen. Vi får næsten ikke del i det højere tilskud til dagligdagen, som musik også kan være - der hvor den ikke kun er udladning eller bekræftigelse, men også kan være med til at give tilværelsen mening.

Det er interessant at når man f.eks. i Mellemøsten og Indien, synger kærlighedssange, så skal den elskede både forstås som den kødelige person, men også som Gud! Ja, så får den slidte frase "Jeg elsker dig" nogle helt andre og mere sammensatte dimensioner.

back to top

Således beskriver Baaba Maal, sanger fra Senegal, sin rolle som musiker i sangen "The Bird" - Fuglen:
I am a bird from the Walo
A bird of the Dieri
I belong to God and to the skies
I'm no farm bird
Offer me a farmyard paved with gold
Or flowing with pure milk
And I will not be tempted
I am the pail that goes to the well
I serve not individuals
But the community as a whole
If you wish to drink
Come draw from me
But take care not to sully the pail
For you will cause hunger and thirst
In a land where water is scarce
What I have belongs
To you, to him, to all of us - African music
Can't you feel my music, African music

Jack Donen

back to top


[ Katalog ] [ Sidste nyt ] [ Om Numen ] [ Bestillinger ] [ Engelsk version ] [ Startside ]